Presentació de l'Atles  


El web de cartografia interactiva dels municipis andorrans, espanyols i francesos del massís pirinenc s’inscriu en la prolongació de les cooperacions estadístiques transfrontereres entre l’INSEE i els instituts d’estadística de Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc i Andorra. L’originalitat d’aquest treball es troba –al marge de la  forma d’utilització de la presentació gràfica– en la tasca d’harmonització dels indicadors, que permeten presentar conjuntament les àrees del massís.

Aquest web permet una actualització i una ampliació de l’atles imprès el 2002, gràcies sobretot a les múltiples funcionalitats de la cartografia dinàmica (per a més detalls, consulteu el manual d’ús de l’atles que trobareu a «indicacions tècniques» de la pàgina d’inici).

En aquesta primera versió es tracten cinc àrees temàtiques: demografia, població activa, agricultura, turisme i medi ambient. Cadascuna d’aquestes àrees es divideix en temes que disposen de diversos indicadors. L’objectiu final, sens dubte, és ampliar el web a mesura que estiguin disponibles els nous indicadors de l’àmbit municipal, segons l’harmonització de les definicions.

 
   
Definició de la zona del massís  

Les representacions i les dades estan limitades pel perímetre de la zona del massís pirinenc. Al costat francès, la zona del massís està delimitada segons l’altitud oficialitzada per la Llei 85/1985, de 9 de gener, relacionada amb el desenvolupament i la protecció de la muntanya. Les zones de muntanya es caracteritzen per una sèrie de desavantatges significatius provocats per les dures condicions de vida que condicionen l’aplicació de certes activitats econòmiques. El vessant sud és una zona d’estudi amb una definició més convencional. Així, se n’ha exclòs una zona cèntrica de Pamplona, on les característiques no són pas les pròpies d’una zona de muntanya.

El perímetre de la zona del massís comprèn 1.182 municipis francesos, 583 municipis espanyols i 7 parròquies andorranes, és a dir un total de 1.772 unitats geogràfiques de base. El massís constitueix un vast polígon de 49.850 km² que s’estén d’oest a est en 520 km aproximadament i de nord a sud en un màxim de 150 km. Els dos terços de la superfície se situen al vessant sud on el desnivell és menys pronunciat.

Llista de municipis del massís per cantons : ref_massif.xls (466 ko)
 
retour